IFC Markets Forex Broker

روحیۀ بازار

1. Weatherford International Ltd. – قیمت سهام تولیدکنندۀ آمریکایی تجهیزات استخراج نفت و گاز.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 15 مارس منتشر شد و آمار تا 12 مارس را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 27.83 میلیارد دلار به 28.88 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روحیۀ دلار ارتقا پیدا کرد زیرا دفتر آمار اقتصادی گزارش داد که خرده فروشی در ژانویه در مقیاس ماهیانه 0.2% افزایش داشته است و تورم در فوریه در مقیاس ماهیانه 0.2% افزایش داشته است در حالیکه سه ماه متوالی هیچ تغییری نداشت.

1. شاخص خوک (Lean Hog) – قیمت های آتی خوک.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ منتهی به 5 مارس از 26.78 میلیارد دلار به 27.83 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار تشدید شد زیرا دفتر آمار اقتصادی گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهۀ آخر سال 2018 در مقیاس فصلی 2.6% رشد داشته است که بیشتر از حد انتظار است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در یک هفتۀ منتهی به 19 فوریه از 23.84 میلیارد دلار به 27.06 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار تقویت شد علی رغم آنکه آمار خرده فروشی در مقیاس ماهیانه در دسامبر کاهش یافت درحالیکه پیش بینی می شد افزایش پیدا کند و اتفاقی مشابه نیز برای آمار تولید و بهای صادرات/واردات در ژانویه رخ داد.

1. SoftBank Corp – قیمت های شرکت های اینترنتی و مخابراتی.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز سه شنبه 5 فوریۀ 2019 منتشر شد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ منتهی به 31 دسامبر از 32.49 میلیارد دلار به 30.14 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. روحیۀ دلار تضعیف شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که رشد شاخص مسکن در 20 شهر متعلق به Case-Shiller از رقم تصحیح شدۀ 5.2% در سپتامبر در مقیاس سالیانه به رقم5% در اکتبر رسیده است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه اول فوریۀ 2019 منتشر شد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از رقم 29.73 میلیارد دلار به رقم 32.49 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار تقویت شد که پس از آن رخ داد که فدرال ریزرو در آخرین نشست سیاستگذاری اش که در 19 دسامبر 2018 برگزار شد نرخ بهره را یک چهارم واحد افزایش داد در حالیکه نشان داد در سال 2019 افزایش های کمتری وجود خواهد داشت.

1. Weatherford International Ltd. – قیمت های شرکت آمریکایی خدمات میدان نفتی.

1. Weatherford International Ltd. – قیمت سهام تولیدکنندۀ آمریکایی تجهیزات استخراج نفت و گاز.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.