IFC Markets Forex Broker

روحیۀ بازار

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 آوریل منتشر شد و آمار تا 9 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 32.29 میلیارد دلار به 33.60 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار به دلیل گزارش اشتغال قوی به تقویت شدن ادامه داد. اقتصاد ایالات متحده که در فوریه 33000 شغل در بخش غیرکشاورزی اضافه کرده بود در ماه مارس 196هزار شغل جدید اضافه کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 5 آوریل منتشر شد و آمار تا 2 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 29.27 میلیارد دلار به 32.29 میلیارد دلار افزایش چشمگیری پیدا کرد. روحیۀ دلار بهبود پیدا کرد علی رغم آنکه منحی بازدهی اوراق قرضه وارونه شد زیرا اسپرد بین بازدهی های اوراق قرضۀ سه ماهه و 10 ساله منفی شد که به عنوان پیش نمایش یک دوران رکود اقتصادی محسوب می شود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 29 مارس منتشر شد و آمار تا 26 مارس را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 29.48 میلیارد دلار به 29.27 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. روحیۀ دلار تضعیف شد زیرا فدرال ریزرو تخمین مربوط به تعداد افزایش های مورد انتظار برای نرخ بهره در سال جاری را به صفر رساند در حالیکه در تخمین ماه دسامبر تعدادش را دو عدد اعلام کرده بود.

1. Barrick Gold Corp – قیمت های شرکت های استخراج طلا کانادا.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 22 مارس منتشر شد و آمار تا 19 مارس را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از $28.88 میلیارد دلار به $29.48 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روحیۀ دلار ارتقا پیدا کرد زیرا فدرال رزرو گزارش داد که تولید صنعتی در ماه فوریه 0.1% افزایش پیدا کرد، پس از کاهش 0.4 درصدی در ماه ژانویه و قیمت های صادرات نسبت به دوره مشابه سال پیش افزایش پیدا کرد، در حالی که قیمت های واردات همچنان در حال کاهش است.

1. Weatherford International Ltd. – قیمت سهام تولیدکنندۀ آمریکایی تجهیزات استخراج نفت و گاز.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 15 مارس منتشر شد و آمار تا 12 مارس را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 27.83 میلیارد دلار به 28.88 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روحیۀ دلار ارتقا پیدا کرد زیرا دفتر آمار اقتصادی گزارش داد که خرده فروشی در ژانویه در مقیاس ماهیانه 0.2% افزایش داشته است و تورم در فوریه در مقیاس ماهیانه 0.2% افزایش داشته است در حالیکه سه ماه متوالی هیچ تغییری نداشت.

1. شاخص خوک (Lean Hog) – قیمت های آتی خوک.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ منتهی به 5 مارس از 26.78 میلیارد دلار به 27.83 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار تشدید شد زیرا دفتر آمار اقتصادی گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در سه ماهۀ آخر سال 2018 در مقیاس فصلی 2.6% رشد داشته است که بیشتر از حد انتظار است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در یک هفتۀ منتهی به 19 فوریه از 23.84 میلیارد دلار به 27.06 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار تقویت شد علی رغم آنکه آمار خرده فروشی در مقیاس ماهیانه در دسامبر کاهش یافت درحالیکه پیش بینی می شد افزایش پیدا کند و اتفاقی مشابه نیز برای آمار تولید و بهای صادرات/واردات در ژانویه رخ داد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.