IFC Markets Forex Broker

تغییرات در زمانبندی معامله در 5 تا 7 فوریۀ 2019

30/1/2019
ایام تعطیل در چین مشتریان گرامی،

در ارتباط با ایام تعطیلی در چین (جشنوارۀ بهار) در 5 و 6 و 7 فوریۀ 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

ابزار05.02.201906.02.201907.02.2019
CFD در HK50بستهبستهبسته
قراردادهای CFD در سهام ...-H#بستهبستهبسته