IFC Markets Forex Broker

اخبار شرکت

به دلیل فرارسیدن عید پاک در 19 و 22 آوریل 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی (جذب شرکت Linde AG)، معاملۀ قراردادهای CFD در سهام #D-LIN از تاریخ 09.04.2019 متوقف شده است. همۀ معاملات (موقعیت های) باز در #D-LIN در قیمت بسته شدن بازار در 08.04.2019 بسته می شوند. ابزار #D-LIN از فهرست ابزارهای معاملاتی برداشته شده است.

به دلیل تعطیلی رسمی در چین (جشنوارۀ چینگ مینگ) در 5 آوریل 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در استرالیا از 8 آوریل 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی DowDuPont Inc (جداسازی بخشی از کسب و کار به شرکت جدید)، معاملۀ CFD در سهام #S-DWDP از تاریخ 2 آوریل 2019 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز بر روی این سهام در قیمت بسته شدن بازار در 1 آوریل 2019 بطور خودکار بسته خواهند شد. پس از اتمام این رویداد، معامله از سر گرفته خواهد شد.

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی دراتحادیه اروپا از تاریخ 1 آوریل 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز اعتدال بهاری) در 21 مارس 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

لطفاً مستحضر باشید که از آغاز 05.03.2019، حداقل کارمزد برای معاملۀ ابزار S-AAPL# بطور موقت به 10.00 USD تغییر کرده است.

به دلیل تعطیلی رسمی در روسیه در تاریخ 8 مارس 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده از تاریخ 11.03.2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.